GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Mounted Games Association Danmark 


Nedenfor finder du relevante dokumenter i forbindelse med forestående og afviklede Generalforsamlinger i Mounted Games Association Danmark.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Mounted Games Association Danmark


13. november 2023 kl. 19.00-21.00 på Vallensbæk Rideakademi, Vejlegårdsvej 123, 2625 Vallensbæk


Kære medlemmer,


I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling. 


Det bemærkes, at denne allerede d. 13. oktober er varslet i foreningens officielle gruppe på Facebook grundet tekniske problemer på hjemmesiden, hvor indkaldelsen ifølge vedtægterne for MGA-DK skal ske (§9.1). Foreningens egne vedtægter, der tilsiger indkaldelse en måned inden afholdelse, omhandler imidlertid kun en ordinær generalforsamling (§9.1-9.5) og en ekstraordninær generalforsamling afkrævet af medlemmerne (§9.6). Da gængs foreningsretslig praksis tilsiger, at en ekstraordinær generalforsamling bør indkaldes senest 14 dage inden afholdelse, hvilket denne skrivelse lever op til, er det bestyrelsens håb og forventning, at medlemmerne vil bakke op om at afholde den ekstraordinære generalforsamling på trods. 



Dagsorden


  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
    1.1 Afstemning om lovlig indkaldelse*
    1.2 Fremlæggelse og godkendelse af dagsorden
  2. Kort beretning fra bestyrelsen
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Eventuelt



Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5/11-2023 og sendes til mgadk@live.dk. Alle medlemmer opfordres til at møde op og deltage aktivt i beslutningstagningen. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og for at komme med kommentarer.


Vi håber på jeres fulde opbakning og ser frem til at møde jer på generalforsamlingen.


Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen


*Hvis et flertal grundet de beskrevne indkaldelsesudfordringerne erklærer generalforsamlingen ulovlig, skal der på ny indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.


Foreningens vedtægter kan findes her.