Nordic Team Championship 2024

Nordic Team Championship 2024

13.-14. april 2024

Vallensbæk Ridecenter - Vejlegårdsvej 123, 2625 Vallensbæk

Find the English version below.

Stævneudvalget i MGA-DK inviterer til årets nordiske mesterskab for hold: Nordic Team Championship 2024.


Hold dig opdateret via Facebook-begivenheden her.

Om konkurrencen

Der rides tre sessions med 10 lege i hver, inden pointene nulstilles i finalen, hvor der er 12 lege.


Der rides som udgangspunkt 2 klasser: Open og U18

Stævneudvalget forbeholder sig ret til at ændre klasseinddelingen, hvis der er få tilmeldinger i den ene eller anden klasse. Der skal være minimum tre tilmeldte hold per klasse for, at den afholdes.


Begge dage afholdes en særskilt individuel træningsklasse med to sessions. Vinderen afgøres ved det højeste antal samlede point.

Alle kan stille op i træningsklassen uanset niveau, men stævneudvalget forbeholder sig ret til at opdele den i fx. en debutantklasse og en træningsklasse ved tilstrækkeligt antal tilmeldinger.


Der rides efter IMGA's regler.Husk, at der er nultolerance for alkohol, og at rytterne ikke må veje mere end 20 procent af deres ponys vægt. Ponyers velfærd kommer i første række, og stævneudvalget vil til enhver tid håndhæve dette.


Opvarmning foregår rundt om banen samt på selve banen, hvor der er afsat opvarmningstid mellem hvert heat.


Hvert hold skal stille med to banebyggere i eget heat og en linjedommer i heatet efter.


Konkurrencen indledes med en briefing ved caféen lørdag morgen.Tidsplan, gamesliste og lodtrækning offentliggøres på mg-scoreboard.de snarest muligt efter tilmeldingsfristens udløb.

Linket vil fremgå her.
Startgebyr

NTC: 3.000 kr., hvilket inkluderer start, paddock og ryttermiddag lørdag aften for rytterne.

Træningsklasse: 300 kr. pr. dag, hvilket inkluderer start, paddock og ryttermiddag lørdag aften.


Tilmelding

Tilmelding sker senest d. 27. marts via webshoppen - klik her.

OBS: Skriv holdnavn og hvilket land, I repræsenterer, i feltet "firma"


webshoppen kan der også tilkøbes boks fra fredag til søndag og strøm for overnattende gæster.


Har du misset fristen? Skriv til stævneudvalget på mgadk.staevneudvalg@gmail.com, så ser vi, om vi ikke kan finde den løsning til gengæld for et ekstra gebyr.


Morgenmad og ryttermiddag

Der kan bestilles morgenmad lørdag og søndag på forhånd. Hold øje med opslaget i Facebook-begivenheden, og skriv dig på i kommentarsporet. Betaling sker ved afhentning.


Ryttermiddagen lørdag aften foregår i cafeteriet på første sal med udsigt til banen. Den kan også tilkøbes for forældre, venner mv. i caféen i løbet af lørdagen. Hold øje med opslaget i Facebook-begivenheden, og skriv dig på i kommentarsporet.


Har du lyst til at hjælpe til - fx. som banepersonale, linjedommer eller indkalder og skriver, så skriv det i tilmeldingen eller tag fat i en af stævneudvalgets medlemmer.

Nordic Team Championship 2024

April 13th-14th 2024

Vallensbæk Ridecenter - Vejlegårdsvej 123, 2625 Vallensbæk

The Competition Committee of MGA-DK invites you to the Nordic Team Championship 2024.


Keep up to date with the Facebook event here.

About the competition

There will be three sessions with 10 races in each and finals for all with 12 races.


The competition is divided into two age groups: Open and U18.

The committe reserves the right to change the divisions in case of too few registrations in one or the other age group. There must be no fewer than three teams registered in order for a division to run.


A separate individual training competition will run both days with 2 sessions of 8 races. The winner will be determined by the most collected points in total.

Everybody is allowed to compete in the training competition regardless their level of experience, but the committee reserves the right to split the competition into a separate section for all-new riders depending on the number of interested riders.


The competition follows the IMGA Rulebook. Remember that riding under influence of alcohol is not permitted and that the riders cannot outweigh 20 percent of their pony’s weight. The welfare of the ponies are of top priority, and the committee will at all times enforce this.


The warm up can take place around the arena and in the arena itself since the schedule includes warm up time prior to each heat. No warming up on the small arena.


Every team must provide 2 arena party members in their own heat and 1 assistant referee in the following heat.


We begin the competition with a briefing by the café Saturday morning.Racelist, time scheduel and draw of heats will be announced at mg-scoreboard.de.

The link will then be here.
Entry fee

NTC: 3.000 DKK, including entry, paddocks and dinner for the riders Saturday night.

Training competition: 300 DKK per day, including entry, paddock and dinner Saturday night.


Registration

Registrations no later than March 27th via the webshop - clik here.

NB: Please write youe team name and representing country in the formular box "Firma".


At the webshop it is possible to buy stables (Friday-Sunday) and electricity hook-ups.


Did you miss the deadline? Contact the committee via mgadk.staevneudvalg@gmail.com, and we will try our best to find a solution in return for an extra fee.


Breakfast and dinner

Breakfast for Saturday and Sunday can be pre-ordered. Keep a lookout for the post in the Facebook event and order by commenting. Payment is done at pick up in the café.


The dinner Saturday night is open for everybody and takes place in the cafeteria on the first floor looking out over the arena. Additional tickets for parents, friends etc. can by purchased in the café Saturday. Keep a lookout for the post in the Facebook event and comment if you are interested.